Dr. Vereczkey Attila: „A végpont nem a terhesség, hanem az egészséges kisbaba az anyuka kezében”

A Versys Clinics egyre ismertebb a páciensek körében, ami a klinika forgalmán is meglátszik. Egyre több pár jelentkezik a gyermekáldás reményében. Hogyan értékelné 2016-ot ennek a tekintetében?

Dr. Vereczkey Attila: A Versys Clinics 2016-ban több tekintetben is sikeres évet zárt. A hozzánk forduló páciensek száma a tavalyi évben tovább növekedett, és így a Versys módszerrel, sok meddőséggel küzdő párnak tudtunk segíteni. Ez azt jelenti, hogy a páciensek körében is egyre terjed az a filozófia, hogy a meddőségi problémákat komplexen kell kezelni. Intézetünk sikeressége évek óta folyamatosan magas szinten van, ami egyértelműen jelzi, hogy hozzánk a kimagasló eredményeinkért jönnek a páciensek.

Ez az eredményesség annak tekintetében különösen izgalmas akkor, ha megnézzük, hogy a hozzánk érkezők életkori összetétele más, mint az OEP finanszírozott intézetekben: tavaly pácienseink átlagéletkora 40 év volt. Ez azt jelenti, hogy 7 évvel idősebb páciensekkel dolgozunk, mint a legtöbb OEP finanszírozott intézet. A hozzánk érkezők többsége már túl van az államilag finanszírozott sikertelen 5 IVF cikluson, esetleg egy-két fizetős beavatkozáson. Mi így – csúnya kifejezéssel élve – egy sokkal komplikáltabb beteganyaggal dolgozunk, és még így is 50% feletti eredményességet tudunk felmutatni.


A Versys Clinics ráadásul egy elég sajátos szemlélet mentén végzi a tevékenységét.


Igen, mi azt valljuk, hogy a meddőség kezelésének a végpontja nem a, beültetés, a végpont nem a terhesség, ami esetleg elvetél, a végpont az egészséges kisbaba az anyuka kezében. Ez csak úgy tud létrejönni, hogy egészséges embriót ültetünk be, ehhez pedig egészséges petesejt és hímivarsejt kell, ezt pedig egy egészséges apuka és anyuka tudja produkálni. Ha ez a folyamat nem megy végbe, vagy bárhol sérül, akkor nincs egészséges kisbaba. Tehát a meddőség kezelését az alapoknál kell kezdeni, és így lehet esélyünk arra, hogy nagyobb számban járjunk sikerrel.

 

Miben tudnak önök többet, mint az egyéb meddőséggel foglalkozó intézetek?

Meggyőződésem, hogy a siker hátterében a Versys Clinics komplex problémakezelési szemlélete, megközelítése áll. Nálunk nemcsak nőgyógyászok kezelik a pácienseket, hanem minden, a meddőséggel kapcsolatba hozható szakterület – belgyógyászat, immunológia, endokrinológia, genetika, andrológia, pszichológia, dietetika, stb. – képviselői részt vesznek benne. A hatékonyságunk mellett, a kivizsgálások gyorsasága és pontossága is nagyon fontos szempont. Emellett természetesek a technikai fejlesztések, eszközparkunkat folyamatosan frissítjük. Az eljárások során általunk alkalmazott speciális tápoldatok, katéterek, biológiai anyagok is a legmagasabb minőséget képviselik, ez az oka annak, hogy intézetünkben az átlaghoz képest magasabb az eljárások költsége, de magasabb az eredményességünk is. Tudunk olyan magyar klinikáról is, ahol már 150 ezer forintért is vállalnak IVF kezelést, de aki ismeri az adatokat és a számokat, az tudja, hogy ez nyilvánvalóan csak úgy valósítható meg, hogy mindenből a legolcsóbb kerül felhasználásra: legolcsóbb tápoldatok, legrövidebb tenyésztési idő, leggyengébb katéterek. Ilyen minőségű anyagokkal nyilvánvaló, hogy nem lehet 10-20%-nál magasabb terhességi rátát elérni. Az USA-ban nem ritka az olyan klinika, ahol 15-20 ezer dollárt is elkérnek egy IVF ciklusért, de ezeken a helyeken a terhességi ráta 70-87% körül van.

 

Ugyanakkor még a legmodernebb eszközök sem képesek maguktól a sok páciens által olyan nagyon várt terhességet biztosítani.

Nálunk a legfontosabb érték az ember, és ez a mi megközelítésünkben nem csak a pácienseket, de kollégákat is jelenti. A tárgyi feltételek biztosítása mellett, az itt dolgozók magas szakmai tudása és felkészültsége is kiemelten fontos a számunkra, erre intézetünk nagyon sokat áldoz. Ezt egyrészt úgy tudjuk elérni, hogy minden tudományos folyóiratot biztosítunk a számukra, ami az adott területeken számít. Másrészt kollégáinkat folyamatosan utaztatjuk a külföldi konferenciákra is. Ez ugyan nagy költséggel jár, de ez az ára annak, hogy az itt dolgozók mindegyike naprakész saját szakterületén, és a legmagasabb szintű nemzetközi tudással bír.
A megközelítésünk helyességét bizonyítja, hogy 2016-ban ismételten megkaptunk minden szükséges ISO minősítést is, és továbbra is a megfelelő minőségi standardok mentén dolgozunk.

 

Szakmai körökben, nemzetközi szinten is, egyre többet hallatják a hangjukat. Merre jártak 2016-ban?

2016-ban is jelen voltunk a legkiemelkedőbb nemzetközi konferenciákon. Az év elején Chicagóban jártunk, ahol a preimplantációs genetikai világkonferencián vettünk részt. Mivel intézetünk vezette be Magyarországon a preimplantációs genetikát, nekünk ott fontos a jelenlétünk, szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, több tudományos publikációnk is volt ezen a területen, és természetesen hazahoztuk a legfrissebb nemzetközi eredményeket is.

Volt szerencsénk Dallasban meghívott vendégként részt venni az ASRM környezeti károsító hatásokkal foglalkozó első világkonferenciáján, ahol saját tudományos eredményeinkről is beszámolhattunk. Ez azért nagyon fontos, mert a Versys Clinics szakmai működésének egyik fő eleme a perikoncepcionális medicina, amely a fogantatás körüli befolyásoló körülményeket vizsgálja. Eszerint nem mindegy, hogy egy pár mikor esik teherbe, és milyen ennek az időszaknak a miliője, tehát a táplálkozási panaszok, a környezeti hatások, a pollúció, a toxikológia, az energiahatások és egyebek hogyan hatnak a férfiakra és a hölgyekre.

Több kollégánk is részt vett a Barcelonában megrendezett genetikai konferencián a COGEN-en is. Ez a konferencia a reprodukciós genetikával foglalkozik, tehát nemcsak a preimplantációs genetikával, hanem a terhesség alatti – ún. prenatális – genetikai betegségek szűrésével is. Itt is több előadással szerepeltünk.

Részt vehettünk és saját tudományos eredményeinkről is beszámolhattunk a Salt Lake City-ben az ASRM (Amerikai Reprodukciós Medicina Szövetsége) konferenciáján, ami talán a világ legjelentősebb humán reprodukcióval foglalkozó szakmai fóruma. Itt az IVF területének legmagasabb szintű kutatási eredményeiről hallgattunk előadásokat, vitákat.


Minden évben nagyobb számban részt veszünk az ESHRE (Európai Humán Reprodukciós és Embriológiai Társaság) konferenciáján, ami idén Helsinkiben volt megtartva. Ez a második legnagyobb konferencia a mi szakterületünkön, 10-12 ezer résztvevővel, és szinte mindenki ott van, aki ezen a területen számít.

Természetesen ott vagyunk a hazai szakmai seregszemléken is. Itt kiemelném a Fiatal Nőorvosok konferenciáját, ahol több előadással is szerepeltünk. Fontosnak tartjuk, hogy az általunk hazahozott tudás, know-how ne csak az intézeten belül maradjon meg, hanem a magyar szakmához is eljusson az eredményeinken keresztül.

 

Nem volt egyszerű időpontot egyeztetni Önhöz ehhez a beszélgetéshez, ami azt jelenti, hogy Ön is eléggé elfoglalt. Kutat, és ezekről az eredményekről be is számol a nemzetközi színtéren. Mik voltak a legnagyobb ilyen jellegű sikerek 2016-ban?

Több olyan konferencián is jártam 2016-ban, ahol a vitaminokkal kapcsolatos kutatási eredményeimről számolhattam be. Czeizel Endre professzor úrral több kutatásban is részt vettem, illetve egyes kutatásokat magam vezettem. Ezeknek az eredményeiről nyílt alkalmam beszámolni például Thaiföldön, Bangkokban; Indonéziában, Jakartában és Japánban, Tokióban, és Kairóban, Egyiptomban . Az eredményeinkkel így az arab és ázsiai területekre is el tudtam jutni, alkalmam nyílt az ottani kollégákat megismerni.


Tavaly több esetben is nemcsak hallgatóként, hanem előadóként és üléselnökként is részt vettem tudományos konferenciákon. Az Amszterdamban rendezett COGI konferencián két üléselnökséget is vittem olyan híres szaktekintélyekkel, mint Norbert Gleicher New York-ból, vagy Rene Friedman, aki Franciaország első IVF kezelését végezte. Ezen a konferencián elnököltem például azt az ülést, ahol a Svédországból érkezett, világhírű Mats Brännström tartott előadást. Ő végezte a világon az első sikeres méhátültetést.

 

A törvényi és hatósági szabályozások sajnos sok esetben megnehezítik/lehetetlenné teszik Önök számára azt, hogy hazánkban is alkalmazzák az IVF területének legújabb eljárásait, azokat a tudományosan bizonyított módszereket, amelyeket a világ vezető intézetei sikerrel használnak a pácienseik érdekében. Ön szerint melyek azok a területek, ahol hazánk leginkább el van maradva a nemzetközi élvonaltól? Hogyan látja az IVF hazai helyzetét?

Erről a témáról nagyon nehéz érzelemmentesen nyilatkozni, hiszen személyem és a Versys Clinics is érintett a kérdésben, abban az értelemben, hogy klinikusként, orvosként mi találkozunk a betegekkel, látjuk a szenvedésüket és kísérjük végig az esetüket. Számomra felfoghatatlan az, hogy a magyar engedélyezési hatóság miért nem tesz meg bizonyos lépéseket, miért nem gyorsabban, aktívabban és nagyobb nyitottsággal foglalkozik az IVF területét érintő kérdésekkel. Azt gondolom, hogy a probléma abban rejlik, hogy Magyarországon nagyon sok kívánnivalót hagy maga után az a rendszer, ami a nemzetközileg elfogadott vagy még kutatás alatt levő tudományos eljárásokat értékeli és bevezeti. Nagy fájdalom a számunkra, hogy a nemzetközileg elterjedt és korábban általunk is eredményesen alkalmazott preimplantációs genetikai vizsgálatot leállították, már egy éve nem tudjuk végezni. Jelenleg egy közigazgatási per folyik ebben az ügyben. Ami lehetőségünk van, azt mi mindet meg fogjuk tenni a betegeink érdekében azért, hogy ez az eljárás hazánkban újra hozzáférhető legyen.

Nem tudtuk elérni, hogy a béranyaság megfelelő szabályozással elérhető legyen, és nem tisztázottak a donációval kapcsolatos szabályozási kérdések sem. Sok mindenben jók és használhatóak a hazai szabályozások, de sok olyan terület is van, amivel nagyon sürgősen foglalkozni kellene. Ezek sajnos már sok éves problémák. Az Egészségügyi Tudományos Tanács és a Humán Reprodukciós Bizottság az a szerv, akiknek javaslatokat kéne tenni ezeknek a kérdéseknek a rendezésére.

Több alkalommal is dolgoztam az Egyesült Királyságban és láttam azt, hogy ott hogyan zajlanak az ilyen folyamatok. Ott ezt a szabályozó szerepet a Human Fertility and Embriology Authority (HFEA) tölti be. Ez a szervezet nagyon szigorú, nagyon komolyan veszi az ellenőrzést, de nyitott és kommunikatív. Ha bármilyen, a betegek érdekeit szolgáló, tudományosan bizonyított újdonság napvilágot lát, akkor ők azt nagyon gyorsan értékelik, vizsgálják a klinikai hatásokat és nagyon szigorú szabályozással engedélyezik, majd ugyanilyen szigorral követik nyomon. Ennek mentén például Anglia – az Egyesült Államokkal együtt – magasan vezeti a reprodukciós kutatások területét, és itt a legjobb eredményességgel tudnak dolgozni az IVF klinikák. Nekünk kutatási kéréseinket dobták vissza, benne lettük volna például a Harvard Egyetem egyik nemzetközi kutatási programjában, de erre sem kaptuk meg az engedélyt.

 

Tényleg ennyire elkeserítő a hazai helyzet?

Azért keserít el a jelenlegi helyzet, mert tudom, hogy lehetne ezt jobban, hatékonyabban, gyorsabban és nyitottabban kezelni, úgy, hogy a betegek érdekei álljanak a középpontban. Ez minden hatóságnak és nekünk, orvosoknak is a feladatunk: a páciensek minél magasabb szintű gyógyításának a biztosítása egy jól szabályozott és szigorúan ellenőrzött jogi környezetben. És sajnos azt kell mondanom, hogy ezért még nagyon sokat kell dolgoznunk közösen, a teljes szakmának.


ivarsejtbankbanner