Hungarian English

Cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47–49. 7. em. - Madarász Irodaház, I. épület | E-mail: info@versysclinics.com | Telefon: +36 1 799 5120, +36 30 332 0670

JOGI NYILATKOZAT

Felhasználási feltételek


I. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK TARTALMA

 1. A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) az Humán Reprodukciós Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49., a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett VersysClinics.com ( https://www.versysclinics.com/ ) a továbbiakban: Webportál, Weblap, Weboldal, vagy Honlap) és a Facebook-on létrehozott VersysClinics oldalain, illetve a VersysClinics YouTube csatornán, Instagram és LinkedIn-en elérhető információs társadalommal összefüggő bármely szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza. A jelen dokumentumban megjelenő közkeletűen használt fogalmakat (pl.: link, website, weboldal, honlap, e-mail stb.) nem definiáljuk, mivel ezek a magyar nyelv szerves részei mely kifejezések jelentésének ismerete az internet használatához szükségesek.
 2. A Felhasználó: Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, továbbá mindenki, aki a Weblap bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit. A feltételek a Weblaphoz tartozó összes interneten megtalálható oldalra (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn) érvényesek, ezekbe beleértendők a Weblap esetleges függelékei és szatellit- vagy függelékoldalai, a Weblaphoz esetlegesen kapcsolódó mobiltelefonos alkalmazás (a továbbiakban: App) is amennyiben nem rendelkezik külön felhasználási feltételekkel.
 3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról röviden a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi Tájékoztató) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.


II. A SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI

 1. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a Szolgáltató működéséről, tevékenységeiről, továbbá a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben olyan – elsősorban egészségügyi és tudományos – témakörökben, amelyek iránt a Felhasználók érdeklődést mutatnak.
 2. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele, akár szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása, továbbá esetlegesen nyilvános fórumok és blogok (továbbiakban: Fórum, Blog) szolgáltatás igénybevételéhez felület biztosítása; stb.
 3. A Szolgáltató nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül a Felhasználók által hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weblap bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, vagy egyéb tartalmat helyezzen el.


III. A REGISZTRÁCIÓ

 1. A Weblap jelenleg nem teszi lehetővé a Felhasználói regisztrációt.
 2. Lehetséges, ugyanakkor, hogy később a szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval lesznek igénybe vehetőek. Ebben az esetben regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak a Felhasználói megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismerte és elfogadta. valamint a regisztrációt követő, regisztrációs adatokat érintő Szolgáltatói adatkezeléshez önként hozzájárul.
 3. A regisztráció a megadott e-mail címre érkező levélben található link lekattintásával jön létre.
 4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.
 5. A regisztrációval létrejövő belső postafiók elsősorban a regisztrált felhasználók egymás közötti levelezésére, valamint Szolgáltató által a Felhasználónak küldött, a szolgáltatás működésével kapcsolatos ún. rendszerüzenetek továbbítására szolgálhat.
 6. A regisztrációval létrehozott profil és egyes szolgáltatások a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál, annak nyilvános megjelenítéséről és tartalmáról Felhasználó szabadon dönthet. Az ott megadott adatokat Szolgáltató semmilyen a felhasználó által megadottól eltérő célra nem használja fel.
 7. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, és a Szolgáltatást reklám, illetve állevél-küldés céljára nem használja.
 8. A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a regisztráció Szolgáltató általi törlésével, a Szolgáltatás megszűnésével, valamint a Felhasználó profiljába történő utolsó belépését követő 6 hónap elteltével.


IV. AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOK

 1. Hírlevél

  Amint a Hírlevél szolgáltatás üzembe helyezésre kerül, a Felhasználó regisztrációtól függetlenül feliratkozhat Hírlevél fogadására. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével indul (név, e-mail cím megadása). A Szolgáltató a feliratkozáskor megadott e-mail címre értesítő levelet küld a feliratkozás tényéről. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlatával.
 2. A Weboldalon közzétételre kerülhetnek különböző cikkek, interjúk, valamint termékeket és/vagy szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő, a célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak és állandó rovatok (pl. termék-összehasonlítások; könyv, esemény, rendezvény, program ajánlója/kritikája; élmény és útleírások; tesztek; mozgóképek, stb. a továbbiakban együtt: Szolgáltatói tartalom). A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, a Weboldal, illetve a Szolgáltatói tartalom megjelenési helyének jellege, tematikája szerint. A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni, az irányadó jogi kötelezettségekre figyelemmel.


V. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA SORÁN LEHETSÉGES JOGSÉRTÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK

 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom a VII. pontban részletezettek szerint szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 3. Amennyiben bárki más weboldalon a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató hiperhivatkozást (a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a forrás megjelölésével teheti meg.
 4. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélés szerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.


VI. FELELŐSSÉG

 1. Mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
 2. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 3. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben a Weboldal üzemeltetője tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
 4. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
 5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 6. A Weblapon számos információs anyag található, melyek függetlenül a formájuktól – cikkek, linkek és más hivatkozások, eszközök, képek, multimédiás anyagok és reklámok stb – nem helyettesíthetik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsokat. A Felhasználó vagy más egészségével kapcsolatos kérdésekben mindig konzultáljon orvossal, a sürgős esetekben azonnal vegye fel a kapcsolatot a sürgősségi betegellátás körzetileg illetékes szerveivel és/vagy a Szolgáltatóval. A Szolgáltatói Tartalmat mindig a legnagyobb körültekintéssel állítjuk össze, lehetőség szerint az adott területen tapasztalattal rendelkező orvos-konzulens bevonását követően, azonban felelősséget a Weblapon található információért a Szolgáltató nem vállal. A fentiekre figyelemmel a Felhasználó felelőssége, hogy megfelelően értelmezze a Weblap tartalmát.
 7. A Weblapon a Szolgáltató eszközöket (pl.: kalkulátorokat) bocsáthat a Felhasználó rendelkezésére, ugyanakkor ezek az eszközök bármennyire kidolgozottak legyenek is, nem képezhetik szakmai – orvosi – tanácsok és ajánlások alapját, ezért azok alkalmazásáért, vagy az alkalmazásuk következményeiért a Szolgáltató felelőssége kizárt. Ezen eszközök nem adhatnak pontos egészségügyi és egyéb diagnózist, tanácsokat. Használatuk olyan felnőtt korú Felhasználóknak ajánlott, akik tájékozódni szeretnének bizonyos általános, egészségüket érintő vagy egyéb kérdésben. A Szolgáltatói tartalmak nem helyettesíthetik orvos vagy megfelelő egészségügyi szakember tapasztalatait és tudását, panasz, vagy az egészségüket érintő kérdés, probléma fennállásának esetén forduljon szakemberekhez, orvoshoz, gyógyszerészhez.
 8. Nem kizárható, hogy a Weblapon közzétett valamely tartalom nem érvényes más országokban. Nem kizárható, hogy egyes helyeken tiltják a tartalom felhasználását, illetve az elolvasását, vagy az adott terápia, kezelés, stb. az adott országban nem engedélyezett. A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, amikor valamely Felhasználó olyan helyről éri el Weblapot, és úgy használja fel a nálunk talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi jogszabályok tiltják.
 9. A Weblap oldalain tilos minden olyan magatartás, amely ellenkezik a hatályos magyar vagy uniós jogszabályokkal. A Szolgáltató jogosult a portál és a felhasználók tevékenységének figyelemmel kísérésére és szükség esetén a jogsértő, vagy nem odaillő tevékenység (bejegyzés, hozzászólás, stb.) törlésére. Súlyos jogszabálysértés észlelése esetén a Szolgáltató a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot vagy bíróságot megkeresi és az érintett felhasználó regisztrációs (személyes) adatait jogosult a hatóság részére átadni. Ezzel összefüggésben a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bárkinek a bejegyzett tagságát, regisztrációját felfüggessze, illetve oldalait minden olyan személy számára elérhetetlenné tegye, aki a leírtakkal össze nem egyeztethető módon jár el. A Szolgáltató jogosult az üzleti érdekeit sértő, illetve a leírtakkal összeegyeztethetetlen információt, adatot előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítani oldalairól. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalain megjelent információkkal, illetve bármilyen az oldalai látogatásából eredő egyéb káresetre vonatkozóan.


VII. SZERZŐI JOGOK

A Weblapon található tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdona, így teljes egészében, az esetleges reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató fenntart minden, a Weblap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Weblaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar jogszabályok védik.A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Weblap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – a Felhasználó mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Weblap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. Tilos a Weblapból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weblap bármely tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.A jogosulatlan felhasználás büntető-, polgári vagy más jogi következményeket vonhat maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.A Weblaptól értesüléseket átvenni csak a Weblapra való pontos hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

 1. a) nem módosítja az eredeti információt,
 2. b) a lapra utaló egyértelmű és pontos hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

 

Az versysclinics.com domain név, valamint az “Versys Clinics” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a fenti hivatkozás kivételével – kizárólag A Szolgáltató előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.A honlapunkon esetlegesen felhasznált hírek és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni, vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.A Szolgáltató mindenkor pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.